SEMPOZYUM WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ İNCELEMESİ

SAYIM AKTAY

Özet


Sempozyumlarda kullanıcılarla etkileşime geçmek ve bildirilerin gönderilmesi, düzenlenmesi, güncellenmesi ya da silinmesi gibi süreçler için farklı yollar izlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu bağlamında gerçekleştirilmiş olan sempozyum web sitesi yönetim panelinin incelenmesidir. Araştırma nitel bir çalışma olup veri toplama aracı olarak doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Yönetim panelinin yazar, hakem, editör ve yönetici olarak dört yetki düzeyinden oluştuğu görülmektedir. Yönetim panelinde bildiri yollama, hakem havuzu, hakemlik yapma ve editörlük işlemlerinin yanı sıra, çalıştay yönetimi, otomatik katılım ücreti ödeme, bildirim ve mesajlaşma sistemi bulunmaktadır. Ayrıca, sempozyumda yollanan bilgileri ve kayıtlı katılımcıları değişik parametrelerle analiz, ödeme takip, belge ve yaka kartı yazdırma, tam metin yükleme ve özet kitapçığı basma gibi özellikler yer almaktadır.

Tam Metin: PDF