MÖ V. YÜZYILDA PERS-HELLEN İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA HELLESPONTOS BÖLGESİ: KYZIKOS ÖRNEĞİ

ALİCAN DOĞAN

Özet


Özet: MÖ V. yüzyıl Persler ve Hellenler arasında bir dizi savaşlara sahne olmuştur. Perslerin Küçük Asia ve Hellas’ı ele geçirme teşebbüslerine bağlı olarak bu girişimleri engellemek amacıyla Hellespontos, Adalar, Ionia, Karia ve Thrakia civarındaki kentlerin katıldığı MÖ ca 478/77 yılında Atina önderliğinde Delos Birliği kurulmuştur. Bu birlik Perslere karşı yürütülen mücadelenin devamlılığının sağlanması için üye kentlerden yıllık vergi/tributum talep etmiştir. Kentlerin ekonomik güçlerine göre ödedikleri bu vergi miktarları mermer steller (Atina Vergi Listeleri) üzerinde kaydedilmiştir. Bu bağlamda Delos Birliği’ne vergi veren kentlerden biri de Hellespontos bölgesinde bulunan Kyzikos kentidir. Bu çalışmada Atina Vergi Listeleri ışığında Hellespontos bölgesindeki Kyzikos ve çevresindeki yerleşimlerin MÖ V. yüzyılda Persler ve Atina özelinde Delos Birliği ile ilişkileri değerlendirilecektir.

Tam Metin: PDF