TÜRK KOZMOLOJİ ANLAYIŞININ KÜLTÜREL YANSIMALARI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYELERİ ÖRNEĞİ

Metin ARIKAN, Gülcan KIZILÖZEN

Özet


Mimar Sinan’ın (1489?-1588) Kanuni Sultan Süleyman’ın (1495-1566) kızı Mihrimah Sultan (1522-1578) için İstanbul boğazının iki yakasında inşa ettiği külliyeler, mimarî görkemlerinin yanı sıra mimarın duygusal dünyasının bir yansıması olması iddialarıyla da gündeme gelmiştir. Bu yargı, temelinde doğru olmakla beraber, kanaatimizce düşülen hata, dillendirilen duygu dünyasının kökenidir. Mimar Sinan’ın Mihrimah Sultana âşık olmasıyla ilgili şehir efsanesinin çürütülmesiyle yetinilmeyen çalışmada ayrıca güneş ve ayın, yani mihrimahın, Türk devletine, Türk hükümdarına sembol olarak seçilmesi ve asırlarca korunması da anlatılmıştır.

Tam Metin: PDF