CUMHURİYET ARŞİVİ BELGELERİNE GÖRE TÜRKİYE-MEKSİKA İLİŞKİLERİ

Mehmet TEMEL

Özet


Öz
Kuzey Amerika ülkesi Meksika’nın Türkiye ile ilişkileri Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. Osmanlı Devleti ile Meksika arasında 1866 yılında Dostluk ve Ticaret Antlaşması, 1910 yılında Konsolosluk Protokolü imzalanmıştır.
Cumhuriyet döneminde Türkiye ile Meksika arasındaki resmi ilişkiler 25 Mayıs 1927 tarihinde Dostluk Antlaşması imzalanmasıyla başlamış, bu antlaşmanın ardından karşılıklı olarak konsolos ve elçi atamaları yapılmıştır. Türkiye, 1947 yılına kadar Washington Büyükelçilerini Türkiye’nin Meksika Elçiliği görevini de yürütmekle görevlendirmiştir. 1959 yılında Ortaelçilikler karşılıklı olarak Büyükelçiliğe yükseltilmiştir. “Gelişme Yolundaki Ülkelerarası Ticaret Müzakerelerine Dair Protokol ve Ekleri”nin 29 Ağustos 1974 tarihinden itibaren iki ülke arasında yürürlüğe konulmasının ardından vize muafiyeti, ekonomi, ticaret, eğitim ve sağlık alanlarında işbirliği antlaşmaları imzalanarak karşılıklı ilişkiler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Meksika, Türkiye Cumhuriyeti, Dostluk Antlaşması, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması, Latin Amerika.

Tam Metin: PDF