SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

20.03.2018 tarihinden sonra Dergimiz makale kabulünü deripark üzerinden kabul etmektedir.
http://dergipark.gov.tr/sobbiad adresinden makale çalışmalarınızı gönderebilirsiniz.ISSN: 2149-5858