Sayı 40 (2017)

GÜZ

İçindekiler

KAPAK PDF
 
ÖN SAYFA VE İÇİNDEKİLER PDF
 

MAKALE

Markov Zincirleri Yöntemi Kullanılarak Altın Fiyatları ile BIST 100 Endeksi Arasındaki İlişkinin Analizi PDF
Mahmut Eymen KARACA, Selçuk ALP 1-12
Sosyo-Kültürel Açıdan Annelik ve Kısırlık: Yerma ve Ana Hanım Kız Hanım Tiyatro Oyunlarının İncelenmesi PDF
Pınar Ezgi BURÇ 13-24
Kamu Politikalarının Ulusal Etkinliğini Yönlendiren Küresel Yapılanmaların Yetki Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yöntemleri PDF
Ayşegül KAYA 25-41
Antik Karya’nın Başkenti Halikarnassos’da Kent Planlama Anlayışı PDF
Feray KOCA, Bayram AKÇA 42-54
Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinin Hisse Senedi Performansına Etkisi: BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Üzerine Bir İnceleme PDF
Şakir SAKARYA, Kemal Faruk YAZGAN, Hasan Hüseyin YILDIRIM 55-76
E-learning Readiness of Faculty Members: A Comparative Study between 20 August 1955- Skikda University in Algeria and Kilis 7 Aralik University in Turkey PDF
H. Mustafa PAKSOY, Ahcene TIAR 77-89
Kültürün Korunması ve Aktarımı Bağlamında Beypazarı’nda Telkâri Sanatı ile Ustaları Üzerine Bir Derleme ve Değerlendirme PDF
Esra AKYOL 90-109
Etkinliklerin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi: Çanakkale Savaşlarının 100.Yılı Anma Etkinlikleri Örneği PDF
Lütfi ATAY, Özlem ALTINIŞIK 110-128
Ani Harabelerinin Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri PDF
Bekir EŞİTTİ 129-147
XX. Yüzyıl Başlarında Azerbaycan’a Yönelik Ermeni İddiaları ve Yapılan Katliamlar (Rus Belgeleri Işığında) PDF
İsmayil HACIYEV 148-161
Meslek Yüksekokullarında Hizmet Kalitesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği PDF
Hasret ÖZTÜRK, Muhittin TATAROĞLU 162-179
Transandant -Aşkın- İdealizm Deneyiminde Bir Düşünür- Sanatçı Örneği Olarak Vincent Van Gogh PDF
Ceren YILDIRIM 180-198
Mobil Pazarlama Uygulamalarının Y Kuşağı Açısından Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği PDF
Onur TERZİ, Yıldıray KIZGIN 199-219
Firmaların Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri, Pay Senedi Yatırımcıları Tarafından Doğru Olarak Fiyatlandırılmakta mıdır? Carhart Dört Faktör Modeli ile Borsa İstanbul Firmaları’nın Analizi PDF
Levent ÇITAK 220-234


ISSN: 2149-5858