GİRİŞİMCİLİK ÖZEL SAYISI

İçindekiler

MAKALE

Yenilikçi Girişimciliğin Geliştirilmesinde Girişimcilik Eğitiminin Önemi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma PDF
Ezgi CEVHER 1
Üniversite Öğrencilerinin İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Amaçlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği PDF
Ali Ali YILDIZ, Fatih Mehmet DEMİR 18
Otel Çalışanlarının Girişimcilik Yönelimlerinin Sosyo Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi PDF
Savaş ARTUĞER, Gökhan AYAZLAR, Ozan BAHAR 37
Hekimlerin İş Tatmin Düzeylerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkileri: Muğla İlinde Bir Araştırma PDF
Saffet OCAK, Tezcan KAŞMER ŞAHİN, Ömer GİDER 53
Üniversitelerdeki Girişimcilik Eğitimi İle Öz Yeterlilik Algısı ve Girişimcilik Potansiyeli İlişkisi Üzerine Bir Saha Araştırması PDF
Hale ÇOLAKOĞLU, Tanju ÇOLAKOĞLU 70
Sosyal Girişimciliğin Genç Aktörleri: Üniversite Öğrenci Toplulukları Örneği PDF
Yeliz MOHAN BURSALI, İbrahim AKSEL 85
Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal Girişimciliğin Gelişimi PDF
Asuman SÖNMEZ, Çağla ARIKER, Andaç TOKSOY 102
Döviz Kuru Riskinin Ölçülmesinde Garch Yönteminin Uygulanması PDF
Nevzat TETİK, Ersin KANAT 122
Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor mu?: Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/Eğilimini/Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi PDF
Yener PAZARCIK 140
Hakemler ve İçindekiler PDF
 


ISSN: 2149-5858